Tytuł: Bhaddiya

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Uda.65

Aparalakuṇḍakabhaddiya Sutta

Bhaddiya

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał blisko Savatthi w Gaju Jeta w klasztorze Anathapindiki. Przy tej okazji czcigodny Bhaddiya Karzeł, podążając z tyłu za licznymi mnichami, podchodził do Zrealizowanego. Zrealizowany zobaczył z daleka czcigodnego Bhaddiyę Karła podążającego z tyłu za licznymi mnichami – brzydkiego, szpetnego, zdeformowanego i generalnie pogardzanego przez mnichów. Widząc go, rzekł do mnichów: „Mnisi, czy widzicie tego mnicha podążającego z tyłu za licznymi mnichami – brzydkiego, szpetnego, zdeformowanego i generalnie pogardzanego przez mnichów?” „Tak, czcigodny panie”. „Mnisi, ten mnich jest o wielkiej nadnaturalnej potencji i mocy. Nie jest łatwo znaleźć jakieś osiągnięcie którego ten mnich już nie osiągnął. Zrealizował on tutaj i teraz przez swą bezpośrednią wiedzę ten niezrównany cel świętego życia, dla którego synowie z szlachetnych rodzin słusznie odchodzą z domowego życia w bezdomność, i wkroczywszy weń, przebywa w nim”. Wtedy, rozumiejąc tego znaczenie, Zrealizowany wygłosił przy tej okazji taką inspirującą wypowiedź:

Bezbłędny, ze swą białą zasłoną,
Jednoszprychowy powóz toczy się:
Zobacz go nadchodzącego, wolnego od trosk,
Strumień odcięty, już nie w niewoli.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo