Tytuł: Dabba

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Uda.79

Paṭhamadabba Sutta

Dabba

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał blisko Rajagaha w Bambusowym Gaju w Sanktuarium Wiewiórek. Wtedy czcigodny Dabba Mallaputta podszedł do Zrealizowanego, pokłonił mu się i usiadł z boku i rzekł do Zrealizowanego: „Teraz, o Pomyślny jest czas na moje finałowe wygaszenie”. „Teraz, Dabbo, czyń co myślisz, że jest czas czynić”. Wtedy Dabba Mallaputta wstał z miejsca, pokłonił się Zrealizowanemu i trzymając go po swej prawej stronie, wzniósł się w powietrze; i na niebie, podczas siedzenia ze skrzyżowanymi nogami w przestrzeni, wkroczył w element ognia, wynurzył się i zrealizował finałowe wygaszenie. Kiedy czcigodny Dabba Mallaputta wzniósł się w powietrze; i na niebie, podczas siedzenia ze skrzyżowanymi nogami w przestrzeni, wkroczył w element ognia, wynurzył się i zrealizował finałowe wygaszenie, jego ciało zostało całkowicie spalone i skonsumowane tak że ani popioły ani sadza nie pozostały. Tak jak gdy ghee czy olej pali się i jest konsumowany, tak że ani popioły ani sadza nie pozostają, tak też było gdy czcigodny Dabba Mallaputta zrealizował finałowe wygaszenie. Wtedy, rozumiejąc tego znaczenie, Zrealizowany wygłosił przy tej okazji taką inspirującą wypowiedź:

Ciało zdezintegrowane, percepcja zanikła,
Wszystkie uczucia stały się wychłodzone,
Mentalne determinacje uspokojone
I świadomość doszła do końca.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo