Tytuł: Dabba

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Uda.80

Dutiyadabba Sutta

Dabba

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał blisko Savatthi w Gaju Jeta w klasztorze Anathapindiki. Tam Zrealizowany odezwał się do mnichów mówiąc: „Mnisi!” „Tak, czcigodny panie”, odpowiedzieli ci mnisi Zrealizowanemu. Zrealizowany rzekł: „Kiedy Dabba Mallaputta wzniósł się w powietrze; i na niebie, podczas siedzenia ze skrzyżowanymi nogami w przestrzeni, wkroczył w element ognia, wynurzył się i zrealizował finałowe wygaszenie, jego ciało zostało całkowicie spalone i skonsumowane tak że ani popioły ani sadza nie pozostały. Tak jak gdy ghee czy olej pali się i jest konsumowany, tak że ani popioły ani sadza nie pozostają, tak też jego ciało zostało spalone i całkowicie skonsumowane”. Wtedy rozumiejąc tego znaczenie, Zrealizowany wygłosił przy tej okazji taką inspirującą wypowiedź:

Tak jak kres nie jest znany
Stopniowo zanikającego żaru
Danego przez rozgrzane w piecu żelazno,
Gdy uderzane przez młot kowala,
Tak też nie ma wskazania na żar
Tych doskonale uwolnionych
Którzy przekroczyli powódź
Niewoli zmysłowych przyjemności
I osiągnęli niezachwiany spokój.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo