Upadhi

Podłoże istnienia. W komentarzach wymienione są następujące cztery rodzaje podstaw istnienia:

W Suttach często pojawia się w Sn. (VV, 33, 364, 546, 728) oraz w odniesieniu do Nibbāny w zwrocie "porzucając wszystkie podstawy" (sabbūpadhi-patinissagga, D.14). Patrz viveka (3).

POWRÓT