Upāsaka

dosł. Siedzący w Pobliżu, czyli świecki wyznawca, jest nim każdy świecki wierny, który jest wypełniony wiarą i przyjął schronienie w Buddzie, jego doktrynie i wspólnocie Szlachetnych Uczniów (A.VIII, 25). Jego etyka jest uważana za czystą, jeżeli przestrzega Pięciu Wskazań (pañca-sīla, patrz sikkhāpada). Powinien on unikać następujących błędnych sposobów zarobkowania: handlu bronią, żywymi istotami, mięsem, alkoholem i trucizną (A. V, 177). Patrz też A. VIII, 75.

POWRÓT