Uposatha

dosł. Post, czyli dzień postu, jest to dzień pełni księżyca, nowiu oraz pierwszej i ostatniej kwadry.

W dzień pełni i nowiu czytany jest przed zgromadzeniem wspólnoty Bhikkhu Kod Dyscypliny (pātimokkha), podczas gdy w czasie wspomnianych czterech dni księżyca wielu pełnych wiary świeckich wyznawcówi odwiedza klasztory i przyjmuje Osiem Wskazań (attha-sīla, patrz sikkhāpada). Patrz A. VIII, 41ff.

POWRÓT