Vatta

(1) Cykl, (2) Cykl odrodzeń.

(1) W kontekście Współzależnego Powstawania (pat.iccasamuppāda), Vis.M.XVII podaje trzy cykle:

  • Cykl Karmy (kamma-vatta) obejmujący formacje karmiczne i procesy karmiczne (drugie i dziesiąte ogniwo),
  • Cykl Skalań (kilesa-vatta) obejmujący niewiedzę, pożądanie i przywiązanie (pierwsze, ósme i dziewąte ogniwo),
  • Cylk Rezultatów (vipāka-vatta) obejmujący świadomość, umysł i formy fizyczne, sześć podstaw, wrażenia, uczucia (trzecie do siódmego ogniwa). Porównaj pat.iccasamuppāda (diagram).

(2) Cykl odrodzeń = sam.sāra.

POWRÓT