Vatthu

Fizyczna Podstawa, czyli sześć fizycznych organów, które stanowią podstawę dla mentalnych procesów, jest to pięć fizycznych organów zmysłów oraz - według Komentarzy - Serce (hadaya-vatthu) jako szósta podstawa.

Szóste vatthu nie powinno być mylone z szóstą āyataną, która stanowi zbiorczą nazwę określającą wszystkie świadomości. (Załącznik)

POWRÓT