Vavatthāna

Określenie, definiowanie. W zastosowaniu w medytacji wglądu termin po raz pierwszy pojawia się w Pts.M. (I, str. 53), jednak w formie werbalnej w stronie biernej już w M.111: tyassa dhammā anupada-vavatthitā honti, czyli "te rzeczy (czynniki mentalne) zostały stwierdzone przez niego (tzn. przez Sāriputtę) stopniowo" (patrz Abh.St., str. 54).

W Vis.M.XX,130, jest powiedziane: "Określenie prawdy o cierpieniu jest wynikiem zrozumienia ciała i umysłu w oczyszczeniu poglądu (patrz visuddhi III). Określenie prawdy o powstawaniu jest wynikiem dostrzeżenia warunków w oczyszczeniu poprzez przekroczenie wątpliwości (patrz visuddhi IV). Określenie prawdy ścieżki jest wynikiem nacisku położonego na właściwą ścieżkę w oczyszczeniu poprzez wiedzę i zrozumienie, co jest ścieżką a co nią nie jest (patrz visuddhi V). W ten sposób trzy prawdy (cierpienie, powstawanie, ścieżka) są wynikiem jedynie Światowej (lokiya) wiedzy."

Patrz sammasana, visuddhi.

Na temat określenia czterech fizycznych elementów, patrz dhātu-vavatthāna.

POWRÓT