Vicikicchā

Sceptyczne Wątpienie, jest jednym z pięciu mentalnych Przeszkód (nīvaran.a) i jednymi z trzech Kajdan (sam.yojana), które na zawsze znikają na poziomie Wstępowania-w-strumień, czyli pierwszego stopnia Świętości (patrz ariya-puggala). Jako kajdany odnosi się do wątpienia odnośnie Mistrza (Buddhy), Nauk, Sam.ghi, treningu, na temat przeszłych i przyszłych rzeczy oraz warunkowości (Dhs. 1004, porównaj A.X,71). Odnosi się to także do niezdecydowania czy rzeczy są korzystne czy też nie, czy powinny być praktykowane czy nie, ich niskiej lub wysokiej wartości itp.

Według Vis.M. XIV, 177, vicikicchā jest brakiem pragnienia rozmyślania (na temat rzeczy, tzn. wnioskowania, vigata-cikicchā, czyli Wyrażać Pragnienie, √cit, czyli Myśleć). Posiada ono naturę chwiejności i wyraża się w braku zdecydowania i podzielonym nastawieniu. Jej bezpośrednią przyczyną jest niemądra uwaga dla przedmiotów wątpliwości. Jest ono związane z jednym z dwóch szkodliwych rodzajów świadomości zakorzenionych w złudzeniach (Tabela I, nr. 32).

Patrz także kankhā.

POWRÓT