Vijjā-caran.a

Wiedza i Postępowanie. Wyrażenie pojawia się w tych wersach Sutt, gdzie opisywane są cechy Buddhy: ”Prawdziwie Błogosławiony w pełni jest oświecony, o doskonałej Wiedzy i Postępowaniu…"

Według Vis.M.VII,1 i D.3 Wiedza (vijjā) odnosi się do potrójnej mądrości (patrz te-vijjā) lub do ośmiu rodzajów wiedzy, czyli:

Postępowanie (caran.a) odnosi się do 15 rzeczy:

 • moralnego opanowania,
 • strzeżenia zmysłów,
 • umiarkowania w jedzeniu,
 • przytomności,
 • wiary,
 • moralnego wstydu,
 • moralnego strachu,
 • wielkiego uczenia,
 • energii,
 • uważności,
 • mądrości i
 • czterech wchłonięć.

POWRÓT