Viññatti

Zawiadomienie (dosł. dać znać), jest terminem Abhidhammy oznaczającym Wyrażanie za pomocą Ciała (kāya-viññatti) i Wyrażanie za pomocą Mowy (vacī-viññatti). Oba należą do skupiska ciała. Są wytwarzane przez jednocześnie powstającą wolę i dlatego jako takie są całkowicie fizyczne i nie powinny być mylone z kammą, która jest czymś mentalnym. Porównaj Kath. 80, 100, 101, 103, 194 (Patrz Przewodnik V). (Załącznik)

"Mowa jest o wyrażaniu za pomocą ciała, ponieważ za sprawą ruchów ciała wyraża się intencję i dzięki temu ruchowi można być zrozumianym. Ruch ciała jest uważany za fizyczny.”

"Wyrażanie za pomocą mowy jest tak nazywane, ponieważ wyraża się intencję za sprawą dźwięków wytwarzanych przez mowę." (Vis.M. XIV)

POWRÓT