Vipañcitaññu

Ten, który urzeczywistnia prawdę po wyjaśnieniu. Tak nazywany jest ten, który urzeczywistnia prawdę jedynie po szczegółowym wyjaśnieniu tego, co już wcześniej zostało mu wyjaśnione w zwięzłej formie. Porównaj ugghat.itaññu.

POWRÓT