Virāga

Przeminięcie, Odejście, brak przywiązania, brak pożądania, bezstronność. Pojawia się często wraz z nirodha, czyli wraz z ustaniem:

 1. jako określenie na Nibbānę,
 2. w kontemplacji:
     • jako czwarte z czterech ćwiczeń Uważności Oddechu (ānāpāna-sati 14),
     • jako piąty z osiemnastu głównych Wglądów (vipassanā).

Według Komentarzy może oznaczać :

 1. chwilowe zniszczenie zjawisk, lub
 2. ostateczne Odejście, czyli Nibbānę.

We wspomnianych dwóch kontemplacjach oznacza zrozumienie obu oraz ścieżkę osiągniętą poprzez takie zrozumienie.

POWRÓT