POWRÓT DO SŁOWNIKA

Encyklopedia buddyjskiej nauki, którą Buddhaghosa napisał za namową Sanghapāla Thery. Mówi się (Cv.xxxvii.236), że po przybyciu do Mahāvihāra Buddhaghosa poprosił o pozwolenie na przetłumaczenie syngaleskich Komentarzy na język palijski. W ramach testu otrzymał dwie strofy (cytowane na początku Vsm.), o których miał napisać rozprawę. Ukończone dzieło zostało zabrane i ukryte przez dewę, podobna rzecz miała miejsce przy powtórnym spisaniu Vsm. Dopiero za trzecim razem Vsm została przeczytana mnichom, a w momencie gdy to się działo, odnalazły się dwie wcześniejsze kopie (wszystkie trzy, jak się okazało, były sobie wierne w najdrobniejszym detalu).

Powstały komentarze do Vsm, są to:
- Paramatthamañjūsa napisana przez Dhammāpāla (P.L.C. 113; Svd.1231) oraz
- Visuddhimaggaganthipadattha autorstwa Sāradassī, mnicha z Ava (Sās.116; Bode, op. cit., 56).

POWRÓT DO SŁOWNIKA


Słownik w języku angielskim

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

64px-Heckert_GNU_white.svg.png

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:

Uznaniem autorstwa może być przypis wskazujący na adres strony internetowej odwołujący się do tego dzieła.