Vitakka-vicāra

Koncepcja Myślowa i Dyskursywne Myślenie (lub Zastosowana Myśl oraz Podtrzymywana Myśl), są Werbalnymi Funkcjami (vacī-sankhāra, patrz sankhāra) umysłu, tak zwaną wewnętrzną mową (parole interieure). Są składnikami pierwszego Wchłonięcia (jhāna), jednak nie pojawiają się w wyższych Wchłonięciach.

(1) "Koncepcja Myślowa (vitakka) podejmuje myśl, udziela jej uwagi. Jej cechą jest przytwierdzenie świadomości do przedmiotu.”

(2) "Dyskursywne Myślenie (vicāra) jest wędrowaniem i poruszaniem w tą i z powrotem w obrębie umysłu. Manifestuje się jako ciągła aktywność umysłu" (Vis.M. IV).

(1) jest porównywana do uderzenia w dzwon, (2) do pogłosu lub (1) do uchwycenia naczynia, (2) do wycierania go. (Porównaj Vis. IV.).

POWRÓT