Viveka

Odcięcie przywiązania, wycofanie się, według Niddesa istnieją jej trzy rodzaje:

(1) Fizyczna Odcięcie przywiązania (kāya-viveka), to znaczy pozostawanie w odosobnionym miejscu, które jest pozbawione kuszących przedmiotów zmysłów,

(2) Mentalna Odcięcie przywiązania (citta-viveka), to znaczy wewnętrzny brak przywiązania do zmysłowych rzeczy,

(3) Odcięcie od przywiązania do Podstaw istnienia (upadhi-viveka).

W opisie pierwszego wchłonięcia,

  • słowa "bez przywiązania do zmysłowych rzeczy” (vivicc' eva kāmehi) według Vis.M. IV odnoszą się do “cielesnej wolności od przywiązania”,
  • słowa "wolny od przywiązania do karmicznie niewłaściwych rzeczy" (vivicca akusalehi dhammehi) odnoszą się do “mentalnej wolności od przewiązania”,
  • słowa “narodzony z braku przywiązania” (vivekaja) odnoszą się do braku 5 przeszkód.

POWRÓT