Załącznik

Vohāra-sacca

Terminy paramattha-, vohāra-, sammuti- itp., jako takie należą do literatury Komentarzy, chociaż ich znaczenie jest jasno wskazane we wcześniejszych tekstach Sutt, np. D. 9: ”loka-sāmaññā, loka-vohāra”, następnie (D 33): ”sammuti-ñāna” itp.

POWRÓT