Właściwa Myśl
(Sammaa - sankappa)

D. 22
Co jest prawidłowym myśleniem ?

Myślenie wolne od żądzy (nekkhamma - sankappa).
Myślenie wolne od chorobliwej - złej woli (avyaapaada - sankappa).
Myślenie wolne od okrucieństwa (avihimsaa - sankappa).
To jest nazwane Właściwą Myślą.

Doczesny i Nieziemski sposób Myślenia
M. 117
Właściwa Myśl, mówię tobie, jest dwóch rodzajów:

1. Myślenie wolne od żądzy, od złej woli i od okrucieństwa - to jest nazwane
' doczesną właściwa myślą' (lokiya sammaa - sankappa), które przynosi światowe owoce i przynosi dobre rezultaty.
2. Ale, jakiekolwiek by nie było myślenie, rozważanie, rozumowanie, myśl, racjonalizowanie, to umysł staje się święty, będąc zwróconym od świata i połączonym ze ścieżką, świętą ścieżką śledzenia [dosłownie "ścigania"] - tych' słownych operacji umysłu (vacii - sankhaaraa) i to jest nazywane 'nieziemską właściwa myślą' (lokuttara - sammaa - sankappa), która jest nie z tego świata, jest nieziemska i łączy się z ścieżką.

W połączeniu z innymi czynnikami

Rozumiejąc niewłaściwą myśl jako niewłaściwą i dobrze pomyślaną, jako właściwą, ktoś praktykuje Właściwe Rozumienie (1. czynnik); a czyniąc wysiłki, by pokonać złą myśl i pobudzić właściwą myśl, ktoś praktykuje Właściwy Wysiłek (6. czynnik); i pokonując złą myśl z uważnym umysłem oraz przebywając z uważnym umysłem w posiadaniu właściwej myśli, ktoś praktykuje Właściwa Uwagę (7. czynnik). W związku z tym są trzy rzeczy, które towarzyszą i podążają za Właściwym Myśleniem, mianowicie: Właściwe Zrozumienie, Właściwy Wysiłek i Właściwa Uwaga .