(Sammaa - aajiva)

Jakie są odpowiednie Środki egzystencji?

D. 22
1. Kiedy szlachetny uczeń, unikając niewłaściwego sposobu życia, wybiera środki egzystencji przez właściwą drogę życia, jest to nazwane Właściwymi Środkami egzystencji.

W Majjhima - Nikaaya, Nr. 117, jest to tak opisane: ' Praktykować oszustwo, zdradę,
przepowiadanie [tzw.] faktów, naciąganie, lichwiarstwo: to są niewłaściwe środki
egzystencji.'

I w Anguttara - Nikaaya, V. 1 77 tak powiedziano: ' Uczeń powinien unikać pięciu rodzajów handlu: handlowania bronią [różnego rodzaju], żywymi istotami, mięsem, toksycznymi napojami [i cieczami, jak: alkohole, napoje z truciznami: środkami pobudzającymi (duża ilość kofeiny, cukru i in.; napoje z trującymi środkami konserwującymi, które wspomagają alergie, napoje zmieniające świadomość, z nadmierną nieharmonijną ilością substancji wzmacniających, itp.] oraz handlu truciznami'.

Niewłaściwe środki egzystencji to również: profesje żołnierza, rybaka [wędkarza], myśliwego, etc. [kata, szpiega, strażnika więziennego, policjanta, wywiadowcy, posłańca - delegata polityków, czy wojska itp. oraz służba dla tych instytucji społecznych]

Natomiast Właściwe Środki egzystencji, mówię ci, są dwóch rodzajów:

Doczesne i Nieziemskie Właściwe Środki egzystencji

M. 117
1. Kiedy szlachetny uczeń, unikając niewłaściwego sposobu życia, wybiera środki egzystencji przez właściwą drogę życia: jest to nazwane 'Doczesnymi Właściwymi środkami egzystencji' (lokiya - sammaa - aajiva), które przynoszą światowe owoce i przynoszą [takież] rezultaty.
2. Gdy ktoś unika niewłaściwych sposobów zarobkowania, powstrzymując się, odstępując, to umysł powstrzymującego się od tego staje się święty będąc zwróconym od świata i jest połączony ze ścieżką, świętą ścieżką podążania - co jest nazwane [podtrzymaniem] ' nieziemskich Właściwych środków egzystencji ' (lokuttara - sammaa - aajiva) i jest nie z tego świata. Ale jest nieziemskie i łączy z ścieżką.

W połączeniu z innymi Czynnikami

Rozumiejąc [odróżniając] niewłaściwe środki egzystencji jako niewłaściwe i właściwe środki egzystencji, jako właściwe ktoś praktykuje Właściwe Rozumienie (1. czynnik); i w czynieniu wysiłków, by pokonać niewłaściwe środki egzystencji, utrzymać właściwe środki egzystencji ktoś praktykuje Właściwy Wysiłek (6th czynnik); przebywając w [obszarze] pokonywania niewłaściwych środków egzystencji z uważnym umysłem i przebywając z uważnym umysłem w posiadaniu właściwych środków egzystencji ktoś praktykuje Właściwą Mądrość (7. czynnik). Stąd, są trzy rzeczy, które towarzyszą i podążają za Właściwymi Środkami egzystencji, mianowicie: Właściwe Zrozumienie, Właściwy Wysiłek i Właściwa Mądrość.