Załącznik

Yogāvacara, yogi

Oba te terminy należą do literatury Komentarzy, chociaż pierwszy z nich pojawia się także w Mil.

POWRÓT